Hyperactiviteit – beter gekend als ADHD – staat de jongste jaren vrij behoorlijk in het middelpunt van de belangstelling. Voor ouders die zich zorgen maken over het balorig gedrag van een kind is het wel een zegen wanneer de diagnose van ADHD wordt vastgesteld. Hierdoor kunnen ouders hun kinderen beter helpen. Het is immers geen lachertje als je geen verklaring kunt geven aan een tegendraads en impulsieve gedragshouding of een onrustige motoriek. Maar hoe kom je er nu achter dat je kind last heeft van een ADHD stoornis? Wat zijn de voortekenen en de symptomen?

Wat betekent ADHD in feite?

ADHD is een Engelse term die synoniem staat voor de afkorting Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een afwijkende gedragshouding voor een kind dat heel druk doet en enkele jaren geleden nog werd omschreven als een onhandelbare nakomer. Het is een stoornis van het gedrag die bij 5 procent van de kinderen voorkomt en 1 procent bij volwassenen. Tot op heden is er voorlopig geen oorzakelijk verband vastgesteld. Er is een vaag vermoeden dat de combinatie van opvoeding, aanleg, voeding en erfelijkheid het hyperventileren veroorzaakt vanuit wetenschappelijk oogpunt. ADHD gaat vaak samen met een grote impulsiviteit en een korte tijdspanne om de aandacht te houden.

Een checklist bijhouden om mogelijke ADHD vast te stellen

Tegenwoordig staat er een checklist voor ouders ter beschikking die je als ouder kunt gebruiken als hulpmiddel. Deze lijstopsomming geeft enkele aandachtspunten aan in verband met enkele herkenningspunten en symptomen. Voor alle duidelijkheid: deze lijst is alleen maar toepasbaar voor kinderen die ouder zijn dan 6 jaar. Een diagnose stellen voor kinderen onder de 6 jaar is haast onhaalbaar. Observeer vooral volgende punten:

 • Het afdwingen van veel aandacht en de hele tijd praten
 • Nauwelijks kunnen stil zitten
 • Luisteren is opvallend niet aan de orde
 • Bewust dingen of speelgoed stuk maken
 • Andere leeftijdgenoten hele tijd te pas en te onpas onderbreken en niet laten uitspreken
 • Het ongeduld is heel extreem
 • Heel oppervlakkig en slordig zijn in het uitvoeren van bepaalde taken
 • Bepaalde instructies heel opvallend in de wind slaan
 • Huiswerk op school zelden afmaken
 • Veel dingen vergeten en nauwelijks geconcentreerd zijn

Wat moet je doen als ouder wanneer je denkt dat je kind ADHD heeft?

De lijst mag dan wel een richtingaanwijzer zijn om te ontdekken of je kind aan ADHD lijdt, maar geef niet voorbarig een eindoordeel. Om een besluit te vormen zal je je kind voor een langere periode van plus minus 6 maanden moeten observeren. Hou rekening met volgende parameters:

 • Allerhande omstandigheden
 • Snel vermoeid geraken of niet
 • De school- of thuissituatie
 • Het voedingspatroon in de gaten houden